Nedir

Fiilimsi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Fiilimsilerin özellikleri hakkında daha detaylı bilgi vermek gerekirse, bunların çekimlenebilir olmadığına ve iyelik ekleri alamadığına dikkat çekilebilir. Fiilimsiler yalnızca isim görevi yapabilirler ve çoğul -lar eki almazlar. Yalın halde kullanılırlar.

Örneğin, “konuşma” kelimesi bir fiilimsidir. “Konuşma”, “konuşmak” eyleminden türetilmiştir ancak çekimlenemez ve iyelik ekleri alamaz. “Bu konuşma gerçekten ilginçti” gibi bir cümlede kullanılabilir.

Kısacası, fiilimsiler isime benzerler ancak eylemi anlattıkları için isim gibi çekimlenemez ve iyelik ekleri almazlar. Yalın halde kullanılırlar ve isim görevi yapabilirler. Fiilimsilerin -ma, -me ekleriyle oluşturulabilmesinin yanı sıra belirli fiillerden türetilebilirler.

Fiilimsi Türleri

Basit fiilimsiler, Türkçe dilinde en çok kullanılan fiilimsilerdir. Bu tür fiilimsiler, genellikle -ma, -me ekleriyle oluşturulur ve isim fiillerine benzer özelliklere sahip olurlar. Örneğin, gelmek fiilinden türetilen gelme fiili veya okumak fiilinden türetilen okuma fiili bu tür fiilimsilerdir.

Basit fiilimsiler genellikle eylemin devam ya da bitme durumunu ifade ederler. Örnek olarak, koş-ma, yüz-me, çalış-ma, uyku-ya-dal-ma gibi fiiller verilebilir. Bu fiilimsiler, cümle değiştirme veya cümleye anlam katma amacıyla kullanılırlar.

Fiilimsilerin basit türleri, Türkçe dilindeki çoğu fiilin fiilimsiliğine izin verdiği için oldukça yaygındır. Fiilimsi oluşturmak için -ma veya -me eklerinin hangisine kullanılacağı, ilgili fiilin son harfine göre belirlenir. Bu tür fiilimsiler çekimlenemezler, yani cümlede tek hali kullanılır ve çoğul -lar eki almazlar.

Basit fiilimsiler, Türkçe dilinin temel yapı taşlarından biridir ve genellikle günlük kullanımda kullanılır. Bu sebeple, Türkçe dilini öğrenenler için önemli bir konudur ve günlük hayatta kullanılan cümlelerin anlaşılması ve kullanımı için oldukça önemlidir.

Türetilmiş Fiilimsiler

Türetilmiş Fiilimsiler, isim-fiillerin belirli fiillerden türetilen bir alt türüdür. Bu tür fiilimsiler, belirli fiillerin köklerine eklenerek oluşturulur. Türetilmiş fiilimsiler, isim-fiillerin en çok kullanılan türlerinden biridir ve Türkçe dilinde sıkça kullanılır.

Örneğin, yürü-yüş fiilimsisi, yürü-mek fiilinden türetilmiştir. Burada, “-mek” ekinin yerine “-yüş” eklenerek fiilimsi oluşturulmuştur. Benzer şekilde, otur-ma fiilimsisi de otur-mak fiilinden türetilmiştir.

Türetilmiş fiilimsiler, isim-fiiller ile benzer özelliklere sahiptir. Ancak, fiilimsilerin farklı bir isim fiilini çekimleme özelliği yoktur. Fiilimsiler, sadece yalın halde kullanılırlar ve iyelik ekleri alamazlar.

Türetilmiş fiilimsiler, Türkçe metinlerde sıkça kullanılan kelimelerdir. Bu sebeple, yazarlar bu tür kelimeleri bilmeli ve doğru kullanabilmelidir. Ayrıca, bu fiilimsilerin anlamına hakim olmak, dilin zenginliğini artırabilir ve yazıların daha etkileyici olmasını sağlayabilir.

Fiilimsilerin Özellikleri

Fiilimsilerin özellikleri arasında yer alan bir diğer önemli konu ise çekimlenememeleridir. Fiilimsiler, isim fiilleri gibi çekimlenemezler ve sadece yalın halde kullanılırlar. Bu yüzden, cümle içinde sadece isim görevi yapabilirler. Bununla birlikte, fiilimsiler iyelik ekleri de almazlar.

Örneğin; “yürüyüş” kelimesi bir fiilimsidir ve çoğul eki olan “-ler” alamaz. Bu sebeple, doğru kullanımı “yürüyüşler” değil “yürüyüş” şeklindedir. Ayrıca, fiilimsiler yalın halde kullanıldıkları için, “yürüyüşüm” gibi bir kullanım da doğru değildir.

Fiilimsiler, isimden farklı olarak aksiyonu anlattığı için cümleye canlılık ve hareketlilik katarlar. Bu sebeple, yazılı ve sözlü iletişimde fiilimsilerin etkin kullanımı oldukça önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu