Nedir

Narsist Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Narsizm, insanın kendini aşırı sevme ve çok beğenme durumudur. Narsistler genellikle abartılı özgüvene sahiptir ve başkalarını kontrol etme eğilimindedirler. Narsist kişilik bozukluğu olan insanlar, kendi önemlerine odaklanarak başkalarının ihtiyaçlarını ve duygusal gereksinimlerini göz ardı ederler.

Narsisizmin belirtileri arasında, kendini aşırı beğenme, başkalarının ihtiyaçlarına kayıtsızlık, kendini özel hissetme, manipülatif davranışlar sergileme ve eleştiriye aşırı hassasiyet yer alır. Narsistler genellikle başkalarını eleştirir ve başkalarına karşı düşmanca davranışlar sergilerler. Bu davranışlar, çevrelerindekiler üzerinde olumsuz bir etki bırakır.

Narsisizmin özellikleri arasında kendi güçlü yönlerini abartma, suçlanmaktan kaçınma, kendini başkalarının üzerinde tutma ve kendine özgü bir tarz geliştirme yer alır. Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar, başkalarına karşı empati yoksunluğu gösterirler ve yalnız olma korkuları vardır.

Narsizmin Belirtileri

Narsisizmin belirtileri arasında, sürekli kendini övebilme, diğer insanların ihtiyaçlarını göz ardı etme, başkalarının duygularına karşı duyarsızlık, takdir arama ve başkalarını manipüle etme gibi davranışlar yer alır. Narsist kişiler genellikle kendi kusurlarını kabul etmekte zorlanırlar ve eleştirilere aşırı hassas olabilirler. Ayrıca, diğer insanların gösterdiği ilgi ve takdiri sürekli olarak talep ederler.

Bunların yanı sıra, narsist kişiler genellikle karşılıklı ilişkilerde zorluk yaşarlar. İlişkilerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar ve insanları kontrol etmek isterler. Aynı zamanda, başkalarının hatalarını ve kusurlarını genellikle abartırlar ve kendi kusurlarını örtmek için başkalarını suçlu bulurlar.

Narsisizmin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı durumlarda çok belirgin olmayabilir. Ancak, sürekli olarak kendini yücelten ve başkalarını manipüle etmeye çalışan bir kişiyle karşılaşırsanız, narsistik karakter özellikleri taşıdığını düşünebilirsiniz.

Narsizmin Özellikleri

Narsisizmin diğer özellikleri arasında, sürekli hayranlık ve takdir arama, başkalarına karşı kibirli tavırlar sergileme, manipülatif olma, kendini sürekli övme, başkalarının duygularını anlamama, başarıları kendine mal etme ve egemenlik kurma isteği yer almaktadır. Narsistler genellikle empati kurmakta zorlanır ve başkalarının ihtiyaçlarına veya duygularına önem vermezler. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek için başkalarını kullanma eğilimindedirler.

Bu özellikler nedeniyle, narsistler sık sık ilişkilerinde zorluk yaşarlar ve başkalarıyla uyumlu bir şekilde çalışmakta zorlanırlar. Ayrıca, sürekli takdir bekledikleri için başarısızlıklarına karşı aşırı hassasiyet gösterirler ve eleştirildiklerinde savunma mekanizmaları devreye girer. Bununla birlikte, narsisizmin belirtileri ve özellikleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve kesin bir tanı koymak için profesyonel yardım almak gerekebilir.

 • Başkalarına duyarsızlık
 • Başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı etme
 • Kendi güçlü yönlerini abartma
 • Eleştirilere karşı aşırı hassasiyet
 • Sürekli hayranlık ve takdir arama
 • Başkalarına karşı kibirli tavırlar sergileme
 • Manipülatif olma
 • Kendini sürekli övme
 • Başkalarının duygularını anlamama
 • Başarıları kendine mal etme
 • Egemenlik kurma isteği

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerle başa çıkmak zor olabilir, ancak sınırlarınızı belirleyerek ve konuşma tarzınızı değiştirerek başa çıkmanız mümkündür. Ayrıca, narsistik kişilik bozukluğunun tedavi edilebilir olduğunu unutmamak önemlidir. Profesyonel yardım alarak narsistik kişilik bozukluğu olan birinin tedavisine yardımcı olmak mümkündür.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Narsistik kişilik bozukluğu tedavisi, uzun ve zorlu bir süreç olabilmektedir. Tedavinin başarısı, bireyin kabul etme isteği ve tedavi sürecine uyumu ile yakından ilişkilidir. Terapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin kombinasyonu gibi farklı yöntemler kullanılarak narsistik kişilik bozukluğu tedavisi uygulanmaktadır.

Terapi, narsistik kişilik bozukluğu olan bireyin kendini keşfetmesine ve sorunlu davranışlarının altında yatan nedenleri anlamasına yardımcı olur. Bu terapiler genellikle bireysel terapilerdir ve psikodinamik terapi gibi uzun süreli terapiler de uygulanabilir. Kısa süreli terapiler de mevcuttur.

İlaç tedavisi ise narsistik kişilik bozukluğuna bağlı semptomları hafifletmek için kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir ancak sorunun temel nedenini çözmeye yardımcı olmaz. İlaç tedavisi, uzman hekimin değerlendirmesi sonucu önerilir.

Bununla birlikte, bu tedaviler sadece semptomları tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda narsistik kişilik bozukluğuna neden olan altta yatan sorunları da ele alır. Terapi ile bireyler, sosyal hayatta daha etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğrenirler ve kendi kendilerine yeterli hale gelirler. İlaç tedavisi de semptomları azaltarak bireyin rahatlamasını sağlar ve terapi sürecinde daha verimli olmasına yardımcı olabilir.

Narsistik kişilik bozukluğu tedavisi oldukça zorlu bir süreç olsa da, uygun tedavi yöntemleri uygulandığında tedavi edilebilmektedir. Tedavinin başarısı, zaman, çaba ve tedavi sürecine uygunluk ile yakından ilişkilidir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Narsistik kişilik bozukluğunu tedavi etmek için, çeşitli terapi yöntemleri uygulanabilir. Bu terapiler arasında psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi ve psikanaliz gibi yöntemler bulunmaktadır. Terapi seansları boyunca, kişi kendi düşünce ve davranış kalıplarını fark etmeye ve değiştirmeye çalışır. Ayrıca, ilaç tedavisi de belirtilere yardımcı olabilir ve narsistik kişilik bozukluğuna eşlik eden depresyon, anksiyete ve diğer psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir.

Bunların yanı sıra, narsistik kişilik bozukluğu olan kişilere grup terapisi de önerilebilir. Grup terapisi, benzer sorunları olan kişilerin bir araya gelerek destek almalarına ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlar. Bu sayede, kişi kendisini yalnız hissetmez ve benze sorunlar yaşayan diğer insanların yolunu takip ederek iyileşebilir.

Ancak, narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin tedaviye başlamaları için öncelikle bu sorunu kabul etmeleri gereklidir. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle kendilerinde bir sorun olduğunu kabul etmek istemezler ve tedavi sürecine direnç gösterebilirler. Bu nedenle, cesaretlendirme ve yardım sunma adına aile ve yakın çevrenin desteği çok önemlidir.

Tedavi Edilmeyen Narsistik Kişilik Bozukluğunun Sonuçları

Tedavi edilmeyen narsistik kişilik bozukluğu, bireyin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Narsistik bireyler genellikle iş ve okul ortamlarında başarısızlık yaşamakta, işbirliği yapmakta güçlük çekmekte ve çatışmacı bir tutum sergilemektedirler. Ayrıca narsistler genellikle duygusal problemler yaşarlar ve kişisel ilişkilerinde sorunlar yaşarlar.

Bununla birlikte, narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle tedaviye başvurmazlar çünkü kendilerini mükemmel olarak görürler ve bir sorunları olduğunu kabul etmezler. Bu nedenle, tedavi edilmeyen narsistik kişilik bozukluğu, bireyin sosyal yaşamı üzerinde de olumsuz etkilere neden olabilir ve genellikle daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

Tedavi edilmeyen narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle iş ve okul konularında uyumsuzluk yaşarlar. Yüksek benlik saygısı ve mükemmelliyetçi bir tutumla hareket ettikleri için, iş arkadaşları ve sınıf arkadaşları arasındaki işbirliğini engellerler. Bu nedenle, sürekli olarak işyerinde iş arkadaşları veya okuldaki sınıf arkadaşları ile çatışma yaşayabilirler ve genellikle işlerinde ve okulda başarısız olurlar.

Aynı zamanda, narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler ilişkilerinde de problemler yaşayabilirler. Bu bireyler genellikle başkalarının duygularına veya ihtiyaçlarına duyarsızdırlar ve genellikle kendi ihtiyaçlarını diğer insanların ihtiyaçlarından daha önemli olarak görürler. Bu nedenle, narsistik bireylerle olan ilişkiler zorlu olabilir ve sıklıkla bu ilişkilerde sorunlar yaşanabilir.

Narsistlerle Başa Çıkma Yöntemleri

Narsistlerle başa çıkma yöntemleri, narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerle ilişkisi olan insanlar için oldukça önemlidir. Bu kişiler, çevrelerindeki herkesi manipüle etme eğilimindedirler ve bu da diğer kişiler için oldukça yıpratıcı ve zor bir durum yaratır. Bu nedenle, narsistlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

 • Konuşma Tarzınızı Değiştirin: Narsistler, konuşma tarzınızı manipüle etme eğilimindedirler. Bu nedenle, onlarla iletişim kurarken konuşma tarzınızı değiştirmeniz önemlidir. Kendinizi ifade etmek için doğrudan ve net bir dil kullanın ve narsistin manipülasyon taktiklerine karşı kendinizi koruyun.
 • Sınırlarınızı Belirleyin: Narsistler, sınırları belirlememeniz konusunda zorlayabilirler. Bu nedenle, onlarla etkileşimde bulunurken, kişisel sınırlarınızı belirleyin ve bunlara kararlı bir şekilde bağlı kalın.
 • Zor Durumdan Kaçınmak İçin Hazırlıklı Olun: Narsistler, zor durumlara yönelik çözümler geliştirmek yerine olayları daha da kötüleştirme eğilimindedirler. Bu nedenle, zor durumlarda nasıl tepki vereceğinizi önceden belirlemek ve kendinizi korumak için hazırlıklı olmak önemlidir.
 • Empati Kurun: Görünüşte narsist olan kişilerin arkasında, genellikle kendilerini korumak için geliştirmiş oldukları bir savunma mekanizması vardır. Bu nedenle, onlarla empati kurmaya çalışarak, ilişkinizi geliştirmeyi ve narsist davranışları azaltmayı deneyebilirsiniz.

Konuşma Tarzınızı Değiştirin

Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar, konuşma tarzınızı manipüle edebilirler. Bu nedenle, konuşma tarzınızı değiştirmek, narsistlerle başa çıkmak için önemlidir. Örneğin, narsist biriyle konuşurken, onların manipülasyon tekniklerini fark etmek ve bu tekniklerden kaçınmak önemlidir. Ayrıca, narsist biriyle yapılan konuşmalarda, birbirinize saygılı ve anlayışlı olmak, narsistin işine gelmeyen konular üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir.

Bir diğer önemli nokta, narsist biriyle konuşurken, bir şeyleri kabul etmek yerine, doğrudan “hayır” demek veya “sınırlarınızı” belirlemektir. Bu sayede, narsist biri manipüle edemeyecekleri sınırlarınızı öğrenecek ve belirleyecektir.

Ayrıca, narsistik kişilik bozukluğu olan biriyle yapılan iletişimde, “senden daha iyi veya daha kötüyüm” şeklinde düşüncelerden kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, farklı düşünce ve fikirleri kabul edip anlamaya çalışmak gerekmektedir.

Son olarak, narsist biriyle yapılan iletişimde, kendinizi savunmak yerine, dinlemeyi ve anlamaya çalışmayı tercih edin. Narsist kişiler, eleştirilmeye karşı aşırı hassas olduklarından, eleştirel yorumlar yerine, olumlu açıklamalar yapmak daha etkili olabilir.

Sınırlarınızı Belirleyin

Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişilerle başa çıkmak için sınırlarınızı belirlemeniz gerekmektedir. Narsistler, başkalarının sınırlarına saygı duymayabilir ve sık sık kişisel alanınıza müdahale edebilirler. Bu nedenle, kendi sınırlarınızı belirlemeniz, narsistlerle başa çıkmanın en önemli yollarından biridir.

Sınırlarınızı belirlerken, öncelikle hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu net bir şekilde düşünmelisiniz. Kendinizi rahatsız eden davranışları tolere etmemeli ve sınırlarınızı açık bir şekilde ifade etmelisiniz. Bunun için, net ve açık ifadeler kullanmak önemlidir. Örneğin, “Bu konuda benimle konuşmayı bırakabilirsiniz” gibi ifadelerle sınırlarınızı belirtebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, narsistlerin sıklıkla hayır kelimesine cevap vermedikleri bilinmektedir. Bu nedenle, bir şey istemeden önce, kararlı bir şekilde hayır diyebileceğiniz bir plan yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, narsistlerin size baskı yapması zorlaşacaktır.

Sınırlarınızı belirlerken, ikili ilişkilerde özellikle önemlidir. Narsist bir partnerle ilişki yaşıyorsanız, sınırlarınızı net bir şekilde ifade etmeniz gerekmektedir. Kendinize olan saygınızı korumak için, mantıklı, çok yönlü ve dürüst sınırlar oluşturmanız önemlidir.

Bunun yanı sıra, sınırlarınızı belirlerken empati kurmanız da önemlidir. Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişilerin, başkalarını anlamakta zorluk çektikleri bilinmektedir. Sınırlarınızı belirlerken, diğer insanların bakış açılarını ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak empati ile yaklaşmanız, daha sağlıklı bir iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu