Nedir

Mobbing Nedir ve Nasıl Önlenir?

Mobbing, işyerinde şiddet ve zorbalık davranışlarını ifade eder. Bu davranışlar, genelde bir kişiye karşı sistematik olarak uygulanır ve kurbanın işyerindeki performansını düşürebilir. Psikolojik mobbing ise, kurbanın karşılaştığı küçük aşağılamalar ve manipülasyonlarla yıpratıcı bir süreçtir.

İş arkadaşlarının tacizi, mobbing davranışlarının başlangıcı olabilir. Küçük şakalarla başlayan taciz, daha büyük bir zorbalık sürecine evrilebilir. Yöneticiler de mobbing davranışlarına sıklıkla başvururlar. Yöneticiler, görevlerinden sorumlu kişilerle ilgili olarak öğrenmedikleri işlemi isteyerek ve bilerek iş kapsamından çıkartabilirler. Çalışanları başarısızlığa uğratmak amacıyla, sürekli görev değişiklikleri yapabilirler.

Mobbing davranışları önlenmek için, iş yerinde açık bir politika benimsenmeli ve çalışanlar için bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Bu davranışları bildirerek, doğru şekilde ele alınmalıdır. Eğitim seansları, çalışanlar arasında saygı, anlayış ve takım çalışması gibi olumlu davranışları teşvik eder.

Mobbing’in Tanımı

Mobbing, işyeri ortamında çalışan bir kişiye sistematik olarak fiziksel veya psikolojik taciz uygulanmasıdır. Bu taciz davranışı kısa bir süre içinde meydana gelen bir olay değildir. Mobbing süreci belli bir zaman dilimi boyunca devam eden ve kurbanı yıpratan bir zorbalık davranışıdır.

İşyerlerinde mobbing davranışları, insanların çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle, iş yerlerinde mobbing davranışlarının belirlenmesi ve önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Mobbing davranışlarına karşı alınacak önlemler, işyerindeki çalışanların motivasyonunu ve iş performansını arttıracaktır.

Psikolojik Mobbing Türleri

Psikolojik mobbing, iş arkadaşları ya da yöneticiler tarafından yapılan küçük aşağılamalar ve manipülasyonlarla kurbanın karşılaşmasıdır. Bu tür mobbing davranışı, kurbanın psikolojik açıdan yıpranmasına neden olabilir ve sonunda işyerindeki performansını düşürebilir.

İş arkadaşları arasındaki küçük şakalar ya da eleştiriler, mobbing vakalarının başlangıcı olabilir ve kurban daha büyük bir tacizle karşılaşabilir. İş arkadaşları, kurbanın hatalarını sürekli olarak eleştirebilir, onu daha küçük gösterebilir ya da diğer arkadaşlar arasında dışlamaya çalışabilirler.

Yöneticiler, çalışanlarını hedef alarak mobbing yapabilir. Kurbanların başarısız olmasına neden olmak için görevlerindeki kişilerle ilgili olarak öğrenmedikleri işlemi özellikle isteyerek ve bilerek iş kapsamından çıkarabilirler veya sürekli olarak işteki görevlerini değiştirerek, başarısızlığa uğratmaya çalışabilirler.

Mobbing davranışlarının önüne geçmek için, iş yerinde açık bir politika benimsenmelidir. Çalışanların bu davranışları bildirmeleri için bir kanal açılmalı ve bu davranışlar doğru şekilde ve hızlı bir şekilde ele alınmalıdır. Eğitim seansları, çalışanlar arasında yapılan saygı ve anlayışı ön plana çıkaran takım çalışması etkinlikleri de bu konuda önemlidir.

İş Arkadaşlarının Tacizi

İş arkadaşlarının mobbing davranışları, küçük başlayan şakalar ve alaycı yorumlarla kurbanı yavaş yavaş yıpratmaya başlar. Hatalarına sık sık vurgu yaparak, onu küçük düşürmeye çalışırlar. Aynı zamanda, kurbanın işteki performansını düşürerek onu olumsuz bir şekilde etkilerler. İş arkadaşları arasında dışlama da mobbing davranışlarından biridir. Kurbanın iş görüşmelerine davet edilmemesi veya bilgi paylaşımından veya görev yerini değiştirme gibi yöntemlerle diğer çalışanlarla ayrı düşmeye çalışırlar.

İş arkadaşları arasındaki mobbing davranışlarını önlemek için çalışanların birbirleriyle saygılı bir şekilde iletişim kurmaları ve iş dışındaki faaliyetlere katılmaları teşvik edilmelidir. Ayrıca, iş arkadaşları arasındaki uyumsuzlukların ne olduğunun belirlenmesi ve çözülmesi için bir mekanizma bulunmalıdır. Bu tür mobbing davranışları için sıfır tolerans politikası benimsenmelidir.

Yöneticilerin Tacizi

Yöneticilerin mobbing uygulaması, çalışanlar arasında en yıkıcı olanıdır. Yönetici, bir çalışanın işini zorlaştırmak veya baskı altında tutmak için farklı taktikler kullanabilir. Bu taktikler arasında, çalışana görevlerini özellikle bilmediği veya öğrenmesi zor olan işler vermek, sürekli olarak işin başarısızlığına atıfta bulunmak ve görevlerini değiştirme sayılabilir.

Bu davranışlar, çalışanın iş yerindeki yeteneklerini ve istekliliğini azaltır ve genellikle işten ayrılma veya iş yerinde başka bir pozisyona geçme gibi sonuçlara yol açar. Bu sorunlara çözüm olarak, işyerlerinde açık bir iletişim kanalı bulundurmak, iş yerindeki mobbing davranışlarını rapor edebilme imkânı sağlamak ve çalışanların mobbing davranışlarını belirlemelerine yardımcı olacak eğitim ve bilgilendirme seansları düzenlenmelidir.

Mobbing Nasıl Önlenir?

Mobbing davranışlarının önlenmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle iş yerinde açık bir politika benimsenmelidir. Bu politika, çalışanların mobbing davranışlarını bildirmeleri için bir kanal açılmasını içermelidir. Bu kanal, güvenli bir şekilde şikayette bulunmaları için gereken destek ve yönlendirmeleri sağlamalıdır.

Mobbing davranışları doğru şekilde ele alınması da oldukça önemlidir. Çalışanlar tarafından yapılan şikayetlerin hızlı bir şekilde ele alınması ve gerekli önlemlerin alınması, mobbing davranışlarının yaygınlaşmasını da engelleyecektir. Bu nedenle, iş yerinde mobbinge karşı sıfır tolerans politikası benimsenmelidir.

Eğitim seansları da mobbing davranışlarının önlenebilmesi için oldukça etkilidir. Bu eğitimler, çalışanlar arasında saygı ve anlayışın ön plana çıkarılmasını ve takım çalışması etkinlikleri yapılmasını sağlar. Bu sayede, ekip çalışması ve işbirliği artar ve mobbing davranışlarına karşı etkili bir önlem alınmış olur.

Sonuç olarak, mobbing davranışlarının önlenmesi için iş yeri kültüründe açık bir politika benimsenmeli, çalışanların şikayetleri hızlı ve doğru bir şekilde ele alınmalı ve eğitim seansları düzenlenmelidir. Bu sayede, iş yerinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulur ve mobbing davranışlarına karşı etkili bir mücadele verilmiş olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu